Οι πυροσβεστήρες αποτελούν βασικό κομμάτι κάθε πολυκατοικίας και οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου.  Σύμφωνα με τον κανονισμό πυρασφάλειας, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εγκατάστασης να πληροί τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και να έχει στην κατοχή του τους απαραίτητους πυροσβεστήρες για την κατάσβεση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Δωρεάν χρήση πυροσβεστήρων

Εμείς στην Fast Cleaners σας προσφέρουμε δωρεάν  τη χρήση των πυροσβεστήρων όλης της πολυκατοικίας  δίνοντας: έναν πυροσβεστήρα 12kg για το λεβητοστάσιο και από έναν πυροσβεστήρα 6kg για κάθε όροφο της πολυκατοικίας, με την μόνη υποχρέωση της ετήσιας συντήρησης.

Πώληση πυροσβεστήρων

Η εταιρείας μας μελετά τον χώρο σας και εξοπλίζει το κτίριο με τις απαιτούμενες πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστήρες, έτσι ώστε να είστε έτοιμοι για τον οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς και να εξασφαλίσετε την προστασία της περιουσίας σας. Παράδοση σε όλο τον νομό αττικής.

Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων πρέπει να διεξάγεται  κάθε χρόνο σύμφωνα με το νόμο και να φέρουν ετικέτα ελέγχου. Εμείς  στην Fast Cleaners αναλαμβάνουμε την συντήρηση  και αναγόμωση κάθε τύπου πυροσβεστήρα. Παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας.